За нас

  SPORT BIOFOODS®  стартира на българския пазар с производство и дистрибуция на спортни хранителни добавки.

Основната ни цел е нашите клиенти да бъдат удовлетворени, когато използват продуктите ни и да се наложим като лидер на пазара в производството на спортни хранителни добавки.

Наши партньори в производството са фармацевтични компании, които работят съгласно изискванията за ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА - /GMP/, включваща стриктен входящ контрол на изходните суровини и материали, непрекъснат контрол на производствените параметри, както и изходящ такъв за готовата продукция.

Всяка произведена партида се придружава със сертификат за качество, издаден от съответната компания. Всичко това е гаранция за качеството на продуктите. Ще ви бъдем изключително благодарни за въпросите, мненията, препоръките и критиките, които отправяте към нас. Ще се постараем да отговорим на всеки един въпрос.

По този начин, чрез една непрекъсната обратна връзка, се стремим да поддържаме високо качество и да се радваме на ползотворно и взаимноизгодно сътрудничество

 Благодарим ви!

С пожелание за здраве и успехи :

инж. химик  Георги Ушев – управител на „Спорт Биофуудс”ЕООД